Bibliográfia

KÖNYVEK:

 • Bokor Pál: A film, mint mozgás; Gondolatok a film szépségéről és szabadságáról; második kiadás; Atlantic Press Kiadó, 2021
 • Bonnie Bainbridge Cohen: Sensing, Feeling and Action – The Experiential Anatomy of Body-Mind Centering®; harmadik kiadás, 2012
 • Erőss István: Test a tájban; a MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület kiadásában, 2021
 • Gregus Zoltán: Észlelés és értelemképződés a filmművészetben; Pro Philosophia Kiadó (Kolozsvár), 2016
 • iCoDaCo: PUSH: IT WILL COME LATER; published by Circadian; 2020 http://www.icodaco.com/book
 • Kőhalmi Péter: Erdély Miklós; Seleris Project, 2022
 • Derek P. McCormack: Refrains for Moving Bodies – Experience and Experiment in Affective Spaces; Duke University Press, 2013
 • Meggyesi Tamás: Külső tér; fejezetek egy építészeti térelmélethez; Urbanisztikai Füzetek; Műegyetemi Kiadó, 2004
 • First Sense – Biennale Danza 2021; az 58. Velencei Biennálé hivatalos kiadványa
 • Juhani Pallasma: The Eyes of the Skin; Architecture and the Senses; 2005 https://arts.berkeley.edu/wp-content/uploads/2016/01/Pallasmaa_The-Eyes-of-the-Skin.pdf
 • Albert Soesman: Tizenkét érzék; Az emberi érzékelés új megközelítése; Bevezetés az antropozófiai gondolkodásmódba Rudolf Steiner érzékszervekről írott tanulmánya alapján; Metódus-tan, 2001; terjesztő: Kláris Kft.
 • Szűcs Réka: Koreografikus Mozgóképekről || On Choreographic Moving Images; DLA-dolgozat; Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola; 2016 https://archiv.szfe.hu/wp-content/uploads/2017/11/DI_Sz%C5%B1cs-R%C3%A9ka-DLA-dolgozat.pdf
 • Mabel Elsworth Todd: The Thinking Body – A Study of the Balancing Forces of Dynamic Man; Paul B. Hoeber Inc., 1937; Martino Fine Books, 2017
 • Miranda Tufnell, Chris Crickmay: Body Space Image – Notes towards improvisation and performance (1990, 1993, 2006)

CIKKEK, TANULMÁNYOK, OKTATÁSI ANYAGOK:

 • Bonnie Bainbridge Cohen: An Introduction to Body-Mind Centering® (1993, 1998, 2012, 2017)
 • Bonnie Bainbridge Cohen: Oktatási anyagok a Body-Mind Centering® iskola Somatic Movement Educator program képzési moduljaihoz; Body-Mind Centering Association
 • Martha Eddy: A Brief History of Somatic Practices and Dance: Historical Development of the Field of Somatic Education and its Relationship to Dance; in Journal of Dance & Somatic Practices; 2009 [PDF is available on Research Gate]
  https://www.researchgate.net/publication/249920030_’A_Brief_History_of_Somatic_Practices_and_Dance_Historical_Development_of_the_Field_of_Somatic_Education_and_its_Relationship_to_Dance
 • Kiss Kata Dóra: Az embodiment-paradigma testfelfogásának jelentősége az anorexia nervosa értelmezésében és kezelésében; 2021; replika.hu // vonatkozó részek: bevezetés és konklúzió – az embodiment-paradigma és a testfelfogás tárgyalása a cikken belül
 • Laura u. Marks: Video haptics and erotics – in Touch – Sensous Theory and Multisensory Media; University of Minnesota Press; 2002
  https://www.jstor.org/stable/10.5749/j.ctttv5n8
 • Mohammad Bagher Ghahramani, Marzieh Piravi Vanak, Hamed Mazaherian, Alireza Sayyad, Emad Moaddab: Audience Embodiment in Haptic Space of Film; in European Online Journal of Natural and Social Sciences 2014; Vol.3, www.european-science.com [PDF is available on Research Gate]
 • Robert Morris: The Present Tense of Space – in Continuous Project Altered Daily; The MIT Press, Cambridge,
 • Robert Morris: Notes on Sculptor I, II, III, IV. – in Continuous Project Altered Daily; The MIT Press, Cambridge,

I.: https://www.artforum.com/print/196602/notes-on-sculpture-36866
II.: https://www.artforum.com/print/196608/notes-on-sculpture-part-2-36826
III.: https://www.artforum.com/print/196706/notes-on-sculpture-part-3-36709
IV.: https://www.artforum.com/print/196904/notes-on-sculpture-part-iv-beyond-objects-36505

 • Jenni Lauwrens: Seeing touch and touching sight: a reflection on the tactility of vision; 2019 [PDF is available on Research Gate]
  https://www.researchgate.net/profile/Jenni-Lauwrens
 • Réka Szűcs: Reading the Choreographed Body; 2019, conference paper [PDF is available on Academia.edu]
  https://www.academia.edu/32906338/R%C3%A9ka_SZ%C5%B0CS_On_Choreographic_Moving_Images_theses
 • Szűcs Réka: A képalkotás koreografikusságának tettenérése – 5 x 2 perces mozgóképi kísérletek Veres Flóra “Sosem voltam még ennyi se” című koreográfiája nyomán; rendezői reflexiók; 2023
 • Franck Waille: The Fundamental Affinities between François Delsarte’s Expressive Somatics Method and Bonnie Bainbridge Cohen’s Body-Mind Centering c. cikke nyomán [franciáról angolra ford.: Cynthia Simlas]; megjelent a ‘Currents’ Journal of the Body-Mind Centering® Association lapban, Vol.23 Nr.1 2020

 

VIDEÓK – podcastok, oktatási anyagok:

 • Bonnie Bainbridge Cohen: Embodying the Embryological Foundations of Movement: A Body-Mind Centering® Approach; filmed workshop series; 2018
 • Bonnie Bainbridge Cohen: Perception as a Key to Embodying an Repatterning the Nervous System (2023 Spring Series) online workshop series
 • Életútinterjú Tarr Bélával [interview with ENG subs with Béla Tarr]: https://youtu.be/UhwHzGEYvMs; Partizán

 

MOZGÓKÉP / FILM alkotások, inspirációk: