Kutatási napló

Naplóbejegyzéseim nagyrészt magyarul, olykor azonban angol nyelven születnek. A bejegyzések fordítására csak kivételes esetben kerül sor. Az alábbi kutatási napló bejegyzései tehát időrendben, a bejegyzés eredeti nyelvén szerepelnek. 

My diary entries are mostly written in Hungarian, but sometimes in English. Posts are translated only in exceptional cases. The entries in the research diary below are listed chronologically in the original language of the entry.