Bibliography

A naturally fragmented and incomplete list. As time and attention permit, I will update it.
Last update: 13.12.2023.

 

BOOKS:

 • First Sense – BIENNALE DANZA 2021; the publication of 58. Venice Biennale
 • BOKOR Pál: A film, mint mozgás; Gondolatok a film szépségéről és szabadságáról; 2nd edition; Atlantic Press Kiadó, 2021
 • Bonnie BAINBRIDGE COHEN: Sensing, Feeling and Action – The Experiential Anatomy of Body-Mind Centering®; harmadik kiadás, 2012
 • ERŐSS István: Test a tájban; a MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület kiadásában, 2021
 • GREGUS Zoltán: Észlelés és értelemképződés a filmművészetben; Pro Philosophia Kiadó (Kolozsvár), 2016
 • iCoDaCo: PUSH: IT WILL COME LATER; published by Circadian; 2020 http://www.icodaco.com/book
 • KŐHALMI Péter: Erdély Miklós; Seleris Project, 2022
 • Rudi LAERMANS: Moving Together – Theorizing and Making Contemporary Dance; Antennae Series No. 18. by Valiz, Amsterdam; 2015
 • Laura u. Marks: Touch – Sensous Theory and Multisensory Media; University of Minnesota Press; 2002
  https://www.jstor.org/stable/10.5749/j.ctttv5n8
 • Derek P. McCORMACK: Refrains for Moving Bodies – Experience and Experiment in Affective Spaces; Duke University Press, 2013
 • MEGGYESI Tamás: Külső tér; fejezetek egy építészeti térelmélethez; Urbanisztikai Füzetek; Műegyetemi Kiadó, 2004
 • Maria MIES and Vanda SHIVA: Ecofeminism; I. Introduction: Why We Wrote this Book Together; Zed Books, 1993, 2014
 • Walter MURCH: In the Blink of an Eye; Revised 2nd Edition; 2001, Silman-James Press
 • Juhani PALLASMA: The Eyes of the Skin; Architecture and the Senses; 2005 https://arts.berkeley.edu/wp-content/uploads/2016/01/Pallasmaa_The-Eyes-of-the-Skin.pdf
 • Albert SOESMAN: Tizenkét érzék; Az emberi érzékelés új megközelítése; Bevezetés az antropozófiai gondolkodásmódba Rudolf Steiner érzékszervekről írott tanulmánya alapján; Metódus-tan, 2001; terjesztő: Kláris Kft.
 • SZŰCS Réka: Koreografikus Mozgóképekről || On Choreographic Moving Images; DLA-dolgozat; Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola; 2016 https://archiv.szfe.hu/wp-content/uploads/2017/11/DI_Sz%C5%B1cs-R%C3%A9ka-DLA-dolgozat.pdf
 • Mabel Elsworth TODD: The Thinking Body – A Study of the Balancing Forces of Dynamic Man; Paul B. Hoeber Inc., 1937; Martino Fine Books, 2017
 • Miranda TUFNELL, Chris CRICKMAY: Body Space Image – Notes towards improvisation and performance (1990, 1993, 2006)

 

CIKKEK, TANULMÁNYOK, OKTATÁSI ANYAGOK:

 • Cinema Niche booklets, No.1 – Albert Serra and No. 2. Hong Sang-Soo; 2023
 • Mohammad Bagher Ghahramani, Marzieh Piravi Vanak, Hamed Mazaherian, Alireza Sayyad, Emad Moaddab: Audience Embodiment in Haptic Space of Film; in European Online Journal of Natural and Social Sciences 2014; Vol.3, www.european-science.com [PDF is available on Research Gate]
 • Bonnie Bainbridge Cohen: An Introduction to Body-Mind Centering® (1993, 1998, 2012, 2017)
 • Bonnie Bainbridge Cohen: Study Guides for the Body-Mind Centering® modules of Somatic Movement Educator program; Body-Mind Centering Association
 • Walter Benjamin: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában // ELTE szabadbölcsészet médiatár (online)
 • Maarten Coegnarts and Peter Kravanja: Embodied Cognition and Cinema; Leuven University Press; 2015
 • Maya Deren: The Creative Use of Reality; Deadalus, Vol.89, No.1, The Visual Arts Today; MIT Press, 1960
 • Martha Eddy: A Brief History of Somatic Practices and Dance: Historical Development of the Field of Somatic Education and its Relationship to Dance; in Journal of Dance & Somatic Practices; 2009 [PDF is available on Research Gate]
  https://www.researchgate.net/publication/249920030_’A_Brief_History_of_Somatic_Practices_and_Dance_Historical_Development_of_the_Field_of_Somatic_Education_and_its_Relationship_to_Dance
 • Oliver Fahle: A világ „láthatósága”. Deleuze, Merleau-Ponty és a mozi. Ford. Kila Noémi. Apertúra, 2010. tavasz
 • Kovács András Bálint: A gondolat filmje. A deleuze-i filmelmélet filmtörténeti szempontból; Apertúra, 2006, nyár
 • Kricsfalusi Beatrix (Debreceni Egyetem): Üres terek, természetes testek. A színház láthatatlan technogenezise, Theatron16, 3. sz., 2022
 • Fusz Mátyás: A valósággal való egyezés, DLA értekezés; 2021
 • Claudia Kappenberg: Film as Poetry
 • Kiss Kata Dóra: Az embodiment-paradigma testfelfogásának jelentősége az anorexia nervosa értelmezésében és kezelésében; 2021; replika.hu // vonatkozó részek: bevezetés és konklúzió – az embodiment-paradigma és a testfelfogás tárgyalása a cikken belül
 • Jenni Lauwrens: Seeing touch and touching sight: a reflection on the tactility of vision; 2019 [PDF is available on Research Gate]
  https://www.researchgate.net/profile/Jenni-Lauwrens
 • Robert Morris: The Present Tense of Space – in Continuous Project Altered Daily; The MIT Press, Cambridge, 1970, 1995
 • Robert Morris: Notes on Sculptor part Ipart IIpart III, part IV. – in Continuous Project Altered Daily; The MIT Press, Cambridge, 1970, 1995
 • Heather Plett: The art of holding space – a practice of love, liberation, and leadership; 2020
 • Anne Rutherford: Cinema and Embodied Affect; Feature Articles, Issue 25; 2003
 • Réka Szűcs: Reading the Choreographed Body; 2019, conference paper [PDF is available on Academia.edu]
  https://www.academia.edu/32906338/R%C3%A9ka_SZ%C5%B0CS_On_Choreographic_Moving_Images_theses
 • Szűcs Réka: A képalkotás koreografikusságának tettenérése – 5 x 2 perces mozgóképi kísérletek Veres Flóra “Sosem voltam még ennyi se” című koreográfiája nyomán; rendezői reflexiók; 2023
 • Franck Waille: The Fundamental Affinities between François Delsarte’s Expressive Somatics Method and Bonnie Bainbridge Cohen’s Body-Mind Centering c. cikke nyomán [franciáról angolra ford.: Cynthia Simlas]; megjelent a ‘Currents’ Journal of the Body-Mind Centering® Association lapban, Vol.23 Nr.1 2020

 

MEDIA – videos, podcasts, study materials:

 • Bonnie Bainbridge Cohen: Embodying the Embryological Foundations of Movement: A Body-Mind Centering® Approach; filmed workshop series; 2018
 • Bonnie Bainbridge Cohen: Perception as a Key to Embodying an Repatterning the Nervous System (2023 Spring Series) online workshop series
 • Life interview with Béla Tarr [ENG subs awailable]: https://youtu.be/UhwHzGEYvMs; Partizán

 

ARTWORKS – films, media works, installations:

I am unable to list here all the works, films, cinematographic installations that have influenced me, so this is a fragment, with serious gaps.

 

PUBLICATIONS ON ARTISTIC RESEARCH

Mika Hannula, Juha Souranta, Tere Vadén: Artistic Research Methodology – Narrative, Power and the Public; Peter lang, 2014  // https://static1.squarespace.com/static/54d6681fe4b02fde3d6e646e/t/550928dce4b05ef9ded4739f/1426663644052/ArtisticResearchWhole.pdf