Bibliography

KÖNYVEK:

Bonnie Bainbridge Cohen: Sensing, Feeling and Action – The Experiential Anatomy of Body-Mind Centering®; harmadik kiadás, 2012

Gregus Zoltán: Észlelés és értelemképződés a filmművészetben; Pro Philosophia Kiadó (Kolozsvár), 2016

iCoDaCo: PUSH: IT WILL COME LATER; published by Circadian; 2020 http://www.icodaco.com/book

Juhani Pallasma: The Eyes of the Skin; Architecture and the Senses; 2005 https://arts.berkeley.edu/wp-content/uploads/2016/01/Pallasmaa_The-Eyes-of-the-Skin.pdf

Derek P. McCormack: Refrains for Moving Bodies – Experience and Experiment in Affective Spaces; Duke University Press, 2013

Miranda Tufnell, Chris Crickmay: Body Space Image – Notes towards improvisation and performance (1990, 1993, 2006)

Szűcs Réka: Koreografikus Mozgóképekről || On Choreographic Moving Images; DLA-dolgozat; Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola; 2016 https://archiv.szfe.hu/wp-content/uploads/2017/11/DI_Sz%C5%B1cs-R%C3%A9ka-DLA-dolgozat.pdf

Erőss István: Test a tájban; a MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület kiadásában, 2021

First Sense – Biennale Danza 2021; az 58. Velencei Biennálé hivatalos kiadványa

Albert Soesman: Tizenkét érzék; Az emberi érzékelés új megközelítése; Bevezetés az antropozófiai gondolkodásmódba Rudolf Steiner érzékszervekről írott tanulmánya alapján; Metódus-tan, 2001; terjesztő: Kláris Kft.

Kőhalmi Péter: Erdély Miklós; Seleris Project, 2022

Mabel Elsworth Todd: The Thinking Body – A Study of the Balancing Forces of Dynamic Man; Paul B. Hoeber Inc., 1937; Martino Fine Books, 2017

Meggyesi Tamás: Külső tér; fejezetek egy építészeti térelmélethez; Urbanisztikai Füzetek; Műegyetemi Kiadó, 2004

Bokor Pál: A film, mint mozgás; Gondolatok a film szépségéről és szabadságáról; második kiadás; Atlantic Press Kiadó, 2021

 

CIKKEK, TANULMÁNYOK, OKTATÁSI ANYAGOK:

 

Martha Eddy: A Brief History of Somatic Practices and Dance: Historical Development of the Field of Somatic Education and its Relationship to Dance; in Journal of Dance & Somatic Practices; 2009 [PDF is available on Research Gate]

 

Kiss Kata Dóra: Az embodiment-paradigma testfelfogásának jelentősége az anorexia nervosa értelmezésében és kezelésében; 2021; replika.hu // vonatkozó részek: bevezetés és konklúzió – az embodiment-paradigma és a testfelfogás tárgyalása a cikken belül

 

Laura u. Marks: Video haptics and erotics – in Touch – Sensous Theory and Multisensory Media; University of Minnesota Press; 2002
https://www.jstor.org/stable/10.5749/j.ctttv5n8

 

Mohammad Bagher Ghahramani, Marzieh Piravi Vanak, Hamed Mazaherian, Alireza Sayyad, Emad Moaddab: Audience Embodiment in Haptic Space of Film; in European Online Journal of Natural and Social Sciences 2014; Vol.3, www.european-science.com [PDF is available on Research Gate]

 

Robert Morris: The Present Tense of Space – in Continuous Project Altered Daily; The MIT Press, Cambridge,

 

Robert Morris: Notes on Sculptor I, II, III, IV. – in Continuous Project Altered Daily; The MIT Press, Cambridge,

I.: https://www.artforum.com/print/196602/notes-on-sculpture-36866
II.: https://www.artforum.com/print/196608/notes-on-sculpture-part-2-36826
III.: https://www.artforum.com/print/196706/notes-on-sculpture-part-3-36709
IV.: https://www.artforum.com/print/196904/notes-on-sculpture-part-iv-beyond-objects-36505

 

Jenni Lauwrens: Seeing touch and touching sight: a reflection on the tactility of vision; 2019 [PDF is available on Research Gate]
https://www.researchgate.net/profile/Jenni-Lauwrens

 

Réka Szűcs: Reading the Choreographed Body; 2019, conference paper [PDF is available on Academia.edu]
https://www.academia.edu/32906338/R%C3%A9ka_SZ%C5%B0CS_On_Choreographic_Moving_Images_theses

 

Szűcs Réka: A képalkotás koreografikusságának tettenérése – 5 x 2 perces mozgóképi kísérletek Veres Flóra “Sosem voltam még ennyi se” című koreográfiája nyomán; rendezői reflexiók; 2023

 

Bonnie Bainbridge Cohen: An Introduction to Body-Mind Centering® (1993, 1998, 2012, 2017)

 

Bonnie Bainbridge Cohen: Oktatási anyagok a Body-Mind Centering® iskola Somatic Movement Educator program képzési moduljaihoz; Body-Mind Centering Association

 

Franck Waille: The Fundamental Affinities between François Delsarte’s Expressive Somatics Method and Bonnie Bainbridge Cohen’s Body-Mind Centering c. cikke nyomán [franciáról angolra ford.: Cynthia Simlas]; megjelent a ‘Currents’ Journal of the Body-Mind Centering® Association lapban, Vol.23 Nr.1 2020

 

VIDEÓK – podcastok, oktatási anyagok:

 

Bonnie Bainbridge Cohen: Embodying the Embryological Foundations of Movement: A Body-Mind Centering® Approach; filmed workshop series; 2018

Bonnie Bainbridge Cohen: Perception as a Key to Embodying an Repatterning the Nervous System (2023 Spring Series) online workshop series

 

“Kozmikus a szar” | életútinterjú Tarr Bélával [interview with ENG subs with Béla Tarr]: https://youtu.be/UhwHzGEYvMs; Partizán

 

VIDEÓK – alkotások:

 

Taylor Engel: The Pavement [short] – https://youtu.be/yucPXiXUGl4?si=ZbKbq5AXA1AN5D-L