Kutatás

Kutatás címe:

Mozgókép és szomatikus szelf – embodiment folyamatok alkotóként, előadóként és befogadóként, mozgókép és előadó-művészet találkozási pontjain

Kutatás témája:

film, mint szomatikus lehetőség; embodied film; koreografikus mozgókép és testtudat; testi empátia és mozgókép

Szakmai háttér:

Táncos-koreográfusként körülbelül 10 évvel ezelőtt találkoztam testtudati (szomatikus) módszerekkel a Budapest Kortárstánc Főiskolán, majd az ArtMan Egyesület képzési programjában, ezt követően pedig a Kálmán Ferenccel való közös munkák során. Az általam megismert megközelítések közül a Body-Mind Centering® (BMC®) nevű szomatikus iskola szólított meg leginkább, ebben mélyedtem el. A szomatikus iskolák és módszerek sajátélményű folyamatokon keresztül dolgoznak, vagyis a saját testen keresztül történő tapasztalásra hívnak, illetve ezeknek a tapasztalatoknak a ’meghallását’ segítik elő. Más szavakkal pl. az anatómiai tudás testbe kerülése, átélése, angol szóval un. embadiment folyamat támogatása a cél, klasszikusan a mozgásban való integráció, könnyedebb és diverzebb mozgás – ezáltal test- illetve térhasználat – elérése érdekében.

Személyes érdeklődésem a témán belül, tulajdonképpen még mindig ugyanaz, mint 10 éve, amikor az Atlasz bennem c. szólót készítettem, vagyis hogy a fejből a testbe, koncepcióból az érzéki világba átközlekedjek, hogy nagyobb teret adjak a testnek, az érzeteknek, a zsigeriségnek, annak a fajta hitelességnek, amiből nem hiányozhat az autentikusan megélt test.

Bár a belépési pontom a szomatikus területre a SPARKS – Somatic Practives, Art and Creativity in the field of care (2013-2015) című projekt során, egy terápiás és/vagy társadalmilag elkötelezett (olvasat kérdése) alkalmazáson keresztül történt, számomra a ’tiszta’ szomatika túlmutat az egyes helyzetekre vagy társadalmi csoportokra irányuló alkalmazásokon. A szomatikában / szomatika által én azt az univerzálisan emberit keresem, amely segít önmagunkhoz és egymáshoz kapcsolódni – függetlenül képességektől, illetve társadalmi szerepektől és helyzetektől –, ami a saját test élményszerű megtapasztalásával alkotóként, előadóként és befogadóként is táplál. Egy testen keresztül megélt szellemi állapot ez: egyszerre fizikális, egyszerre a testen túlmutató. Radikális, miközben cseppet sem agresszív. Egyelőre tapasztalni könnyebb, mint írni róla. Közben ott van bennem a félelem, hogy a szavak által ne kiüresedjen az élmény, hanem rámutatni, megnyitni legyenek képesek azt a szavak, és az alkotások.

A szomatikus háttéren túl három további terület integrálódik a kutatási folyamatban:

Tájépítészmérnök tanulmányok

tértervezés, tér érzékelés, a tér időbelisége, szukcesszió

Koreográfia és előadóművészet

alkotás térben és időben a test médiumán keresztül; a jelen pillanat súlya; képesség és a ’képtelenség’ (non-ability) sérülékenységének állapota; személyes határok és határátlépések; kollektív alkotás;

Mozgókép, vágás / montázs, filmalkotás

A háromdimenziós tér és a térbeli mozgás képi megragadása; keretezés; montázs, mint alkotói folyamat; képeken keresztül – a látáson át – történő érintés.

A kutatásom szempontjából releváns kortárs közegek, közösségek:

Az ArtMan Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesület az a kortárs közeg, melyben 2013 – 2023 között dolgoztam aktívan mozgáscsoport vezetőként, előadóként és koreográfusként, kiváló testtudati szakemberek között. Ez egyfelől az inklúzió terepe volt eddig, ugyanakkor elsősorban a Kálmán Ferenccel folytatott több évnyi közös munka- és emberi kapcsolat hatására a Body-Mind Centering® felé vezető kaput is jelentette. Később, az elmúlt években pedig a Mészöly Andreával folytatott társ-csoportvezetői és alkotótársi kapcsolat vált meghatározóvá.

Az utóbbi időben egyre jelentősebbé vált és válik számomra a SZOME – Szomatikus Oktatásért és Mozgásért Egyesület, mint kortárs szakmai közeg; valamint az egyesület tagjaival folytatott jelen idejű diskurzus. A 2021-ben alakult egyesület tagjai, köztük magam is, mind valamilyen testtudati irányzat(ok)ban képződő, mozgásos szakemberek; a szomatika hazai, fiatal generációjának képviselői; alkotók, többen akadémiai háttérrel.

 

Fontos szellemi és testtudati közeg és közösség továbbá a Goda Gábor (Artus Stúdió) vezette taichi és qigong gyakorlás, mely 2016 óta része az életemnek; valamint a nemzetközi Body-Mind Centering® szcéna, azon belül is elsősorban az európai BMC® szakemberek és gyakorlók, mely egyre inkább tárul fel előttem.

 

A havi rendszerességű konzultációk Szűcs Réka témavezetőmmel, és Lendvay Miklós külsős szakértővel szintén meghatározó szakmai és emberi viszonyrendszert és inspirációs forrást jelentenek a kutatási folyamatom során, melyben a szomatikán túl a filmes és elméleti terület kérdéseit is rendszeresen érinteni tudjuk. A kutatás előrehaladtával egyre több gyakorlati hasznosulását érzem ennek az együttműködésnek.

 

Ezeken túl a Doktori Iskola közösségének több tagjával folytatott ad hoc párbeszéd és az időről időre megvalósuló együttműködések is ennek a kortárs szakmai hálózatnak a részei.

Doktori kutató: Jobbágy Bernadett

Affiliáció: Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola

Témavezető: Szűcs Réka, DLA

Külsős vállalati szakértő: Lendvay Miklós

Kutatás időbeli kerete: 2021 – 2025

Az MKE Doktori Iskola keretei között végzett művészeti kutatás [2021 – 2025] az Innovációs és Technológiai Minisztérium KDP-2021 kódszámú Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakma támogatásával valósul meg.