Kutatási aktivitások

… a gyakorlat adta hitelesség, és a gyakorlat kontextusát erősítő teória összhangja felé …

Kutatásomnak erős gyökerei vannak a gyakorlatban. Ez egyrészt a szomatikus gyakorlást jelenti, ami esetemben a Body-Mind Centering® illetve a Taichi & QiGong, másrészt azt is jelenti, hogy az elméleti és testben megtapasztalt – embodied – tudásmagvakat (információt, inspirációt) átültetem a művészi gyakorlatba, így a folyamat részeként koreografikus és testhez kapcsolódó műveket hozok létre, osztok meg és hozok újra létre a térben és a képernyőn. Próbálok figyelni a folyamatra… elég közel lenni, elég távol lenni… Mi jelenik ott meg? Mi akar megmutatkozni általa?

Az alábbi válogatás elsősorban a kutatás során készült művek, események és performatív kutatási aktivitások, valamint konferencia szereplések dokumentációit és publikációkat tartalmaz: