Research_2

Title of the Research:

Moving Image and the Somatic Self – embodiment processes as creator, performer and spectator, at the intersection of moving image and performing art

Theme of Research:

film as somatic potential; embodied film; choreographic moving images and somatics; bodily empathy and moving image

In my research I focus on the transformation of somatic practices into artistic creation. The ways in which bodily consciousness informs the creation (creator and process), how we can enter into ‘dialogue’ with the beholder primarily through bodily resonance. I’m especially interested in moving image (film) as medium, and as embodied art form, therefore the bodily potentials of filmmaking throughout and beyond performing arts practices. The relationship between touch, perception of movement and vision; non-narrative ways of filmmaking – mainly through theoretical and experimental investigations of choreographic moving images (- Szűcs, 2016) and somatic practices. My research is therefore not only focused on the theoretical background of the embodiment paradigm, but also on the understanding of film practices and bodily (somatic) experiences as personal and collective experiences.

 

Doctoral researcher: Bernadett Jobbágy

Affiliation: Hungarian University of Fine Arts Doctoral School

Supervisor: Réka Szűcs, DLA

External corporate expert: Miklós Lendvay

Time frame of the Artistic Research: 2021 – 2025

Beyond the somatic background, three other areas are integrated in the research process:

Landscape architecture studies

tértervezés, tér érzékelés, a tér időbelisége, szukcesszió

Choreography and performing art

alkotás térben és időben a test médiumán keresztül; a jelen pillanat súlya; képesség és a ’képtelenség’ (non-ability) sérülékenységének állapota; személyes határok és határátlépések; kollektív alkotás;

Moving image, filmmaking, editing

A háromdimenziós tér és a térbeli mozgás képi megragadása; keretezés; montázs, mint alkotói folyamat; képeken keresztül – a látáson át – történő érintés.

Communities, supportive to my research:

Az ArtMan Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesület az a kortárs közeg, melyben 2013 – 2023 között dolgoztam aktívan mozgáscsoport vezetőként, előadóként és koreográfusként, kiváló testtudati szakemberek között. Ez egyfelől az inklúzió terepe volt eddig, ugyanakkor elsősorban a Kálmán Ferenccel folytatott több évnyi közös munka- és emberi kapcsolat hatására a Body-Mind Centering® felé vezető kaput is jelentette. Később, az elmúlt években pedig a Mészöly Andreával folytatott társ-csoportvezetői és alkotótársi kapcsolat vált meghatározóvá.

Az utóbbi időben egyre jelentősebbé vált és válik számomra a SZOME – Szomatikus Oktatásért és Mozgásért Egyesület, mint kortárs szakmai közeg; valamint az egyesület tagjaival folytatott jelen idejű diskurzus. A 2021-ben alakult egyesület tagjai, köztük magam is, mind valamilyen testtudati irányzat(ok)ban képződő, mozgásos szakemberek; a szomatika hazai, fiatal generációjának képviselői; alkotók, többen akadémiai háttérrel.

 

Fontos szellemi és testtudati közeg és közösség továbbá a Goda Gábor (Artus Stúdió) vezette taichi és qigong gyakorlás, mely 2016 óta része az életemnek; valamint a nemzetközi Body-Mind Centering® szcéna, azon belül is elsősorban az európai BMC® szakemberek és gyakorlók, mely egyre inkább tárul fel előttem.

 

A havi rendszerességű konzultációk Szűcs Réka témavezetőmmel, és Lendvay Miklós külsős szakértővel szintén meghatározó szakmai és emberi viszonyrendszert és inspirációs forrást jelentenek a kutatási folyamatom során, melyben a szomatikán túl a filmes és elméleti terület kérdéseit is rendszeresen érinteni tudjuk. A kutatás előrehaladtával egyre több gyakorlati hasznosulását érzem ennek az együttműködésnek.

 

Ezeken túl a Doktori Iskola közösségének több tagjával folytatott ad hoc párbeszéd és az időről időre megvalósuló együttműködések is ennek a kortárs szakmai hálózatnak a részei.

Doktori kutató: Jobbágy Bernadett

Affiliáció: Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola

Témavezető: Szűcs Réka, DLA

Külsős vállalati szakértő: Lendvay Miklós

Kutatás időbeli kerete: 2021 – 2025

The Artistic Research within the framework of the HUFA Doctoral School [2021 – 2025] is supported by the KDP-2021 Program of the Ministry for Innovation and Technology from the source of the National Research, Development and Innovation Fund.