Inclusive work

Árpádházi Szt. Margit ÉNO – felnőtt értelmi akadályozott csoport

A “Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány” által fenntartott Árpádházi Szent Margit ÉNO értelmi akadályozott embereket ellátó nappali foglalkoztató gondozottjai számára, illetve gondozottjaival, Bóta Ildikó kezdte el 2010-ben azt a mozgáscsoportot, melyben Kálmán Ferenc támogatásával az ArtMan Egyesületben addig kidolgozott módszert adaptálták. A csoport vezetését a későbbiekben Kálmán Ferenc vette át, Jobbágy Bernadett állandó és sok más szakember évről évre cserélődő asszisztensi illetve segítőtáncosi közreműködésével. Az utóbbi években csoportvezetőként Jobbágy Bernadett, asszisztensként Kálmán Ferenc és az intézmény egy-egy kollégája működnek közre a foglalkozásokon.

A munka célja alapvetően az improvizáción és mozgásos helyzeteken keresztül megélhető reflexió érzelmi – fizikai állapotainkra és társainkkal való kapcsolatunkra; valamint az ezekben tapasztalható változások és elmozdulások tudatosítása. Egyes rövidebb folyamatok során alkalom nyílik egy-egy kiemelt téma feldolgozására, és az adott téma mentén történő önreflexióra; valamint alkotó energiák beindítására, ami a mások számára történő megmutatkozásban tud kiteljesedni a csoport azon tagjai számára, akik erre készek és nyitottak.

Az évek során több szakmai érdeklődő, illetve szakirányú felsőoktatási intézmény hallgatója hospitált a csoportban, illetve több zenésszel működtünk időszakosan együtt, csoportfolyamat és/vagy előadáshoz kapcsolódó próbafolyamat keretében.

 

MáSzínház – Tünet Együttes: HATÁRTALAN projekt 2018/19

A MáSzínház és a Tünet Együttes találkozásából létrejövő kísérleti előadás egy 10 hónapos fizikai színházi műhelymunka eredménye, amely során a MáSzínház szakembere, Bakonyvári Krisztina drámapedagógus a Tünet Együttes szakemberivel, Papp Évával, Szász Dániellel és Valcz Péterrel dolgozott együtt, akik először alkottak speciális környezetben, ahol az együttesben felhalmozott tudást, tapasztalatot és módszert MÁSképpen használhatták. A drámapegagógia, a gyógypedagógia és a tánc összeéréséből létrejövő előadásban a fogyatékossággal élő fiatalok a mozdulat nyelvén mesélnek a határaikkal való küzdelmeikről és a határtalanság eufórikus élményéről.

 

Csoporttagok és alkotók: Bakos Éva, Demeter Orsolya, Halmágyi Gábor, Havas Balázs, Kerekes Dóra, Lukács Ágnes, Nyitrai Gergely, Szakály László, Szederkényi Sámuel, Terhes Hanna, Trieb Richárd

Csoportvezetők és konzulens: Papp Éva, Szász Dániel, Valcz Péter

Segítő táncos és a rendező munkatársa: Jobbágy Bernadett

Projektvezető és rendező: Bakonyvári Krisztina

Az előadás a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre.

 

MOL Gyermekgyógyító program // ArtMan Egyesület és a Sylvester János Református Gimnázium együttműködésében

“[…] és van hangja az embereknek; némán mozognak és mégis van hangjuk, a lelki hangokat kiadhatjuk a mozgásban.” – fogalmazott az egyik résztvevő.

Az egyesület a MOL Gyermekgyógyító Program keretében, az Új Európa Alapítvány támogatásával olyan programot dolgozott ki, mely középiskolai keretek között valósítja meg az inkluzivitást, és biztosít lehetőséget a közös alkotásra és megmutatkozásra. A projekt először a 2017/2018-as tanévben kapott támogatást, majd a következő pályázati periódus támogatása következtében a 2018/2019-es tanév során is folytatni tudtuk a munkát. Csoportvezetők: Farkas Dorka, Jobbágy Bernadett, Mészöly Andrea, segítőtáncos: Dobay Juli

Bővebben itt

 

Helyi párbeszéd – Autonómia

2016/2017 során az Autonómi Alapítvány ‘A helyi párbeszéd elősegítése roma lakta falvakban új típusú művészeti foglalkozások segítségével’ elnevezésű projektjében két kistelepülés – Bolhás és Kálmáncsa – lakói számára tettünk hozzáférhetővé kreatív tánc foglalkozást. A munkában Farkas Dorka és Jobbágy Bernadett vettek részt mozgáscsoport vezetőként. A projekt az EGT Alap támogatásával valósult meg.

Videó a bolhási csoporttal itt.

Info

Category:
Date: