Tarot Labirintus a Kiscelli kriptában

Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Tarot Labirintus a Kiscelli kriptában

2019.05.12. @ 13:00 - 17:00

TAROT LABIRINTUS A KRIPTÁBAN – AZ ÉLŐKÉP SZÍNHÁZ SZEMÉLYES INTERAKTÍV ÖNISMERETI ELŐADÁSA

• Helyszín: Kiscelli Romtemplom Kripta, Kiscelli Múzeum, 1037 Budapest, Kiscelli u. 108, telefonszám: +36-1-250-0304
• Időpont: 2019. május 12, 13.00 – 18.40, belépés egyesével 13.00-17.00 között
• Hossz: egyéntől függő
• Nyelv: magyar, angol
• Életkor: 12 éves kortól ajánlott
• Ár: 3000 Ft alapár, plusz a bent töltött idő szerint megkezdett 10 percenként 1000 Ft (6000 Ft/óra)
• Foglaló (alapár plusz az első fél óra díja): 6000 Ft, melyet kérjük, hogy a regisztrációt követően utalj(on) el az Élőkép Egyesület bankszámlájára: MagNet Bank, 16200106-11638939-00000000 / vagy személyesen egyeztetve a +36-70-3387002 telefonszámon az egyesület székhelyén fizethető be.

Az előadásra a regisztráció kötelező a www.livingpicture.org oldalon! A regisztráció és a foglaló utalása együttesen jelenti az érvényes helyfoglalást.

A program keretében a látogatókkal egyénileg foglalkozunk, így a részvételi díj ennek megfelelően fél óránként 3000 Ft. A jegyár fennmaradó része a bent töltött idő függvényében a helyszínen készpénzben előre fizetendő, tehát kérjük, hogy számolj(on) azzal, hogy érkezéskor előre elkérjük a zárásig tartó időszak árát, melyből a látogatás végén időarányosan visszafizetjük a fennmaradó összeget.

A Tarot Labirintusban 24 szereplővel találkozhatunk egyéni sorrendben. Egy órába átlagosan 6 találkozás fér bele, így aki minden szereplővel találkozni szeretne, annak a látogatás várhatóan közel 4 órás is lehet. (Általában 8-10 találkozásig szoktak maradni az emberek.) A látogatást bármikor le lehet kerekíteni és be lehet fejezni, 18.45-kor pedig bezár a kripta.

A Tarot Labirintus kivételes előadásformát követ: kommunikációs helyzeteken keresztül önismereti előadásba vagy ha úgy tetszik filozófikus szerepjátékba hívja a nézőt. A díszlet ez alkalommal egy kripta, melyben a látogató egyénileg bolyong.
Belépéskor aktuális élethelyzetünkre fókuszálva huszonnégy lefordított kártyalap közül választhatunk. E lapok életszerepeink több ezer éves szimbólumai – a Tarotkártya Nagy Arkánumai (az arkánum szó gyógyírt jelent), melyek közül a belépő látogató egyet fog megszemélyesíteni a kertben tett önismereti zarándoklat során a választott arkánum színének megfelelő kalapban.
Ha a látogató elindul önmagát megkeresni és megismerni, a kripta kis tereiben rá váró Élő Tükrök – a kártyalapokról megelevenedett Nagy Arkánumok – mutatnak fel reflexiókat az ő szerepük szemszögéből a látogató szerepének, akinek az a feladata, hogy felismerje, melyek számára azok a tükrök, melyek az ő személyiségét vagy a jelen életszerepét a leginkább tükrözik. A találkozások egyes élményeit érdemes menet közben lejegyzetelni, melyhez füzetet biztosítunk.
Az előadás a látogatót arra inspirálja, hogy elgondolkodjon az élet különböző archetípusos alapfogalmairól – melyek a Tarot lapjaiban felismerhetők – azok viszonyáról, és ezek jelenlétéről a saját életében, aktuális élethelyzetében. Az önismereti út célja az, hogy a látogató megértse és megélje a szerepét, és azzal kapcsolatosan olyan felismeréseket illetve elhatározásokat tegyen, melyek kihatnak majd az egyéni életére is.
Az önismereti játékhoz ajánlott a Nagy Arkánumok jelentésének alapszintű ismerete, hiszen így könnyebb elmélyedni a szerephez szóló üzenetek jelentéseinek értelmezésében vagy átélésében.
Az Tarot Labirintus 2003-2014 között 12 éven át minden évben felépült a Sziget Fesztiválon, és számos további fesztiválon Győrben (Győrkőcfesztivál), Budapesten, Újvidéken (INFANT), Lille-ben (Lille 3000) és a temesvári PLAI Fesztiválon is vendégszerepelt már. 2015-16-ban illetve 2018-ban itt a Kiscelli romtemplom kriptájában, 2016-17-ben pedig a Varga Márton Kertészeti Iskola japánkertjében is sikerrel szerepelt a Tarot Labirintus építmény nélkül is.

A Tarot Labirintus „meghívás az önmagunkkal való találkozásra, önismereti igényeink kielégítésére és vállalására – méghozzá egyénileg, ki-ki a maga útját bejárva. Egy felelősségteljes utazás, mely a Tarot egyes archetípusait megszemélyesítő labirintuslakókkal folytatott interaktív találkozások hatására mély lenyomatot hagy, és egyre mélyebbre és mélyebbre hatol a játék előrehaladtával. Egy valós tapasztalat, mely lecsupaszít és megváltoztat, átalakítja azt, aki belép…” (Daniele Rizzo)

Szereplők:
1. Mágus: Bodócs Diána
2. Papnő: Luca Izabella
3. Uralkodónő: Törzsök Kata
4. Uralkodó: Zemlényi-Kovács Barnabás
5. Próféta: Fenyvesi András
6. Válaszút: Földvári Eszter
7. Kocsihajtó: Kiss György Ádám
8. Igazságosság: Tímár Dorka
9. Remete: Tankó Barnabás
10. Sorskerék: Szabó Ági
11. Erő: Marosán Médea
12. Akasztott: Molnár György
13. Halál: Fenyvesi Boga
14. Mértékletesség: Burns Katalin
15. Ördög: Filep Krisztina Mandula & Scholtz Krisztina
16. Torony: Kontur Balázs
17. Csillag: Buda Bori
18. Hold: Sipos Orsolya
19. Nap: Hrotkó Heléna
20. Ítélet: Jobbágy Bernadett
21. Világ: Varga Heni
22. Bolond: Zemlényi-Kovács Zoltán
23. Föld: Gulyás Magda
24. Kapu: Molnár Anna

Művészeti és projektvezető, rendező: Bérczi Zsófia
Jelmezek és kártyák: Bérczi Zsófia

Részletes információ, képek: www.livingpicture.org
Kapcsolat: zsofia_berczi@livingpicture.org, 70-3387002

***
TAROT LABYRINTH IN THE CRYPT – PERSONAL INTERACTIVE SELF-AWARENESS PERFORMANCE OF THE LIVING PICTURE THEATRE

• Venue: Crypt of Kiscelli Ruin Church, Kiscelli Museum, 1037 Budapest, Kiscelli st. 108, phone: +36-1-250-0304
• Date: 12 May 2019 1.00 – 6.40 PM, entry between 1.00 – 5.00 PM one by one
• Length: individual
• Language: Hungarian, English
• Age: recommended above 12 years
• Price: basic price 3000 HUF plus each started 10 minutes 1000 HUF according to the length of time spent inside (6000 HUF/hour)
• Booking (basic price and the first half an hour): 6000 HUF, which you are requested to transfer to the the bank account of Living Picture Association (Élőkép Egyesület): MagNet Bank, 16200106-11638939-00000000 / or personally after consultation on the phone number 70-3387002 at the office of the association

Registration is required on our website: www.livingpicture.org! The registration and the transferred booking fee are together a valid reservation.

We deal with the visitors individually in the frames of the program, so the participation fee is accordingly 3000 HUF per half an hour. The rest of the ticket price, depending on the time spent in the garden is to be paid on the spot in cash. Please note that upon arrival we ask the price of the whole period until closing time, and at the end of the visit we will refund the remaining amount according to your time spent in the crypt.

In Tarot Garden you can meet 24 characters in your own sequence. On average 6 meetings fit in one hour, so for the one who wants to meet each characters the visit can take nearly 4 hours. The visit can be finished any time but at 6.45 PM the garden will close.

The Tarot Labyrinth follows an exceptional performance form: through interactive communicative situations you are called into a self-knowledge performance or if you like into a philosophical roll-game. This time the scene is a crypt in which the visitor wanders individually.
At the entrance you can choose from 24 cards turned upside down. These cards are several thousand years old symbols of our life-roles – the Major Arcana (the word “Arcanum” means remedy) – and you will personalize one of them during the self-knowledge pilgrimage wearing a hat the color of which is in compliance with the chosen Arcanum.
If you start your journey in the crypt to find yourself and to get to know yourself, in small spaces of the crypt, Living Mirrors – the Major Arcana revived from the cards – will wait for you and show their reflections from the aspect of their roles to your role. Your task will be to recognise which are the mirrors that reflect your personality or your present life-role the most. On the way you can make notes about the certain experiences of the encounters – we give you a booklet for it.
The performance inspires you to meditate on the different essential archetypal ideas of life – that are recognizable in the Tarot cards – about their relations and their presence in your life or in your actual life situation. The aim of the performance is that you understand and live your role, and you make revelations and decisions which will also have an impact on your individual live.
For the self-recognition game it is recommended to know the meanings of the Major Arcana, so you can easier delve into the interpretation or empathy of the meanings of messages addressed to your role.
Octopus Tarot Labyrinth has been invited to Sziget Festival every year between 2003-2014, and has been invited to other festivals in Győr (Győrkőc Festival), Budapest, Novi Sad (INFANT), Lille (Lille 3000) and Timisoara (PLAI Festival) as well as to other venues. We organised this program without the labyrinth installation 5 times already for example in the Japanese Garden of Marton Varga Gardening School in 2016-2017 and in 2015-2016 and 2018 here in the crypt of Kiscelli Ruin Church.

Performers:

1. Magician: Bodócs Diána
2. Priestess: Luca Izabella
3. Empress: Törzsök Kata
4. Emperor: Zemlényi-Kovács Barnabás
5. Prophet: Fenyvesi András
6. Crossroads: Földvári Eszter
7. Chariot: Kiss György Ádám
8. Justice: Tímár Dorka
9. Hermit: Tankó Barnabás
10. Wheel of Fortune: Szabó Ágnes
11. Strength: Marosán Médea
12. Hanged Man: Molnár György
13. Death: Fenyvesi Boga
14. Temperance: Burns Katalin
15. Devil: Filep Mandu & Scholtz Krisztina
16. Tower: Kontur Balázs
17. Star: Buda Bori
18. Moon: Sipos Orsolya
19. Sun: Hrotkó Heléna
20. Judgment: Jobbágy Bernadett
21. World: Varga Heni
22. Fool: Zemlényi-Kovács Zoltán
23. Earth: Gulyás Magda
24. Gate: Molnár Anna

Artistic and Project Leader, Directing: Bérczi Zsófia
Costumes and cards: Bérczi Zsófia

Detailed information, pictures: www.livingpicture.org
Contact: zsofia_berczi@livingpicture.org, 70-3387002
https://youtu.be/COhWgNJ82bQ

Részletek

Dátum:
2019.05.12.
Időpont:
13:00 - 17:00

Helyszín

Kiscelli Múzeum
Kiscelli utca 108.
Budapest, Magyarország
+ Google Térkép