Technicity Doktori Műhelykonferencia [2023]

A Technicity Doktori Műhelykonferencia célja, hogy a technológia és az ember kapcsolatát különböző tapasztalatokon, gyakorlatokon, tudományterületeken keresztül vizsgáló doktori kutatások közötti kapcsolódásokat feltárja, ezért bármely magyarországi doktori iskolából várja a konferencia témájához kapcsolódni tudó résztvevőket, annak érdekében, hogy az egyes kérdésfeltevésekről, problémákról szóló eltérő fókuszú és megközelítésű kutatások párbeszédbe léphessenek egymással.

A konferencia szervezője a MOME Doktori Iskola keretében működő Technicity Kutatócsoport, amelyet a doktori iskola hallgatói alapítottak.

A konferencia időpontja 2023. december 12-13.

Program: https://technicity.mome.hu/index.php?p=program1 

 

Test és kamera – megtestesített tér a filmkészítés folyamatában címen a Test, technológia, művészet szekcióban adtam elő.

 

A konferenciaelőadásom absztrakt-ja:

A film – akár analóg, akár digitális képrögzítésről beszélünk –, technikai médium, mely esetében az aktuálisan elérhető technológia az alkotói folyamatokkal szoros kölcsönhatásban van. Az egyre kisebb méretű és súlyú, ám egyre jobb paraméterekkel rögzítő eszközök elterjedése a kamera és az operatőr mozgásszabadságát, és a rögzíthető felvétel mennyiségét egyaránt növelve, formálta és formálja a létrehozható alkotások esztétikáját – az utómunka szoftverek fejlődéséről és az AI térnyeréséről nem is beszélve. De vajon hogyan tud a szomatika, a test valósága és jelenideje párbeszédbe lépni e technikai médiummal? És mit jelent a tér a mozgókép vonatkozásában, illetve hogyan mozog e tér-időben a kamera, az azt mozgató test és az előadó(k) teste?

Előadásomban azt a viszonyt tárom fel, ami a filmkészítés során születik egyrészt a mozgó testek, a tér, és a képrögzítő eszköz, másrészt a tér, képtér és képen kívüli tér között. Mindeközben annak a lehetőségét keresem, hogy a film (táncfilm), mint szomatikus médium, zsigeri hatásokkal egy testi szintű kapcsolódás lehetőségét adja a befogadónak. Amikor térről beszélek a filmkészítési folyamatban, különösen is koreografikus mozgóképek (- Szűcs, 2016) esetében, akkor mindig egy többdimenziós tér-értelmezésben mozgok. Az építészeti tértől a kineszférán át a testen belüli terek jelenléte és érzékelése mind része a folyamatnak, csakúgy, mint a tértartás rendezőként.

 

Kulcsszavak: filmkészítés, tér, filmtér, embodiment, test

 

 

Info

Tags:
Date: